يکشنبه 13 آذر 1401 _ 10 جمادى الأولى 1444 _ 4 دسامبر 2022
فارسی | English
 
لینکی ثبت نگردیده است.‏
 
 
Print RSS
 
  فرم ها و آئين نامه هاي مقطع دكتراي تخصصي

دانشجويان گرامي توجه نمايند  حتماً از فونت "B Nazanin" استفاده نمايند.

آئين نامه آموزشی دكتراي تخصصي به انظمام دستورالعمل اجرایی مصوب سال 1400-براي ورودي هاي 1395 و بعد از آن دريافت فايل pdf ---
آئين نامه دكتراي تخصصي مصوب سال 89-براي ورودي هاي 89 و بعد از آن دريافت فايل pdf ---
دستورالعمل آئين نامه دكتراي تخصصي سال 89- براي ورودي هاي 89 و بعد از آن دريافت فايل pdf ---
آئين نامه دكتراي تخصصي مصوب 95- براي ورودي هاي 95 و بعد از آن دريافت فايل pdf ---
آئين نامه دكتراي تخصصي سال 95 و دستورالعمل اجرائي آن- جديد دريافت فايل pdf ---
فرم تائید اصلاحات رساله دکتری(مخصوص تسویه)   دريافت فايل word
فرم تأیید رساله توسط داور برای اخذ مجوز دفاع دکتری   دريافت فايل word
فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزال رساله دکتری دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم پرداخت حق‌الزحمه داوری آزمون جامع
(مخصوص داور داخلی)
  دريافت فايل word
فرم پرداخت حق‌الزحمه  داوری آزمون جامع
(مخصوص داور خارجی)
  دريافت فايل word
شيوه نامه و فرم هاي تقاضاي فرصت مطالعاتي دانشجويان دكترا دريافت فايل zip
فرم نحوه ارزشيابي سوابق دانشجوي متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي دريافت فايل pdf ---
راهنماي تدوین و نگارش پروپوزال دريافت فايل pdf ---
فرم پروپوزال مخصوص دانشجویان دانشکده های علوم پایه و فنی و مهندسی --- دريافت فايل word
فرم پروپوزال مخصوص دانشجویان سایر دانشکده ها --- دريافت فايل word
فرم تائید طرح پیشنهادی ---- دريافت فايل word
دستورالعمل و راهنمای نگارش رساله ---- دريافت فايل word
فرم اصالت رساله دريافت فايل pdf دريافت فايل word
برگه هاي اخذ مجوز دفاع دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم پرداخت حق‌الزحمۀ داوری دفاع از رسالۀ دکتری
 (مخصوص داوران داخلی)
  دريافت فايل word
فرم پرداخت حق‌الزحمه  داوری دفاع از رسالۀ دکتری
 (مخصوص داوران خارجی)
  دريافت فايل word
نمونه آگهي دفاع --- دريافت فايل word
فرم هاي ارزشيابي رساله دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم پرداخت حق الزحمه داوران دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم تمديد سنوات دريافت فايل pdf دريافت فايل word
راهنماي تسويه حساب دريافت فايل pdf ---
گزارش مراحل انجام كار رساله --- دريافت فايل word
گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان بورسیه دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم درخواست برگزاری مجدد آزمون جامع دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم درخواست مجوز شرکت در آزمون جامع از کمیسیون موارد خاص دريافت فايل pdf دريافت فايل word
شرح وظايف نماينده تحصيلات تكميلي در جلسه دفاع دريافت فايل pdf ---
نمونه فایل های پایان نامه دکتری(مخصوص گروه ریاضی) دريافت فايل  
نمونه فایل های پروپوزال دکتری(مخصوص گروه ریاضی) دريافت فايل  
 
 پيوندهاي داخلي
 
  امروز
يکشنبه
آذر 1401
13
قمری:10 جمادى الأولى 1444

میلادی:4 دسامبر 2022
 
  عکس روز