شنبه 24 آذر 1397 _ 08 ربيع الثاني 1440 _ 15 دسامبر 2018
فارسی | English
 
 
  فرم ها و آئين نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد

دانشجويان گرامي توجه نمايند  حتماً از فونت B Mitra (قلم ميترا يا ب ميترا) استفاده نمايند.

آئين نامه كارشناسي ارشد مصوب سال 88 (يراي ورودي هاي 88 و بعد از آن) دريافت فايل pdf  
آئين نامه كارشناسي ارشد مختص ورودي هاي  سال 94 و بعد از آن دريافت فايل pdf ---
آئين نامه و دستور العمل اجرائي كارشناسي ارشد مختص ورودي هاي 94 و بعد از آن- جديد دريافت فايل pdf ---
راهنماي نگارش پايان نامه دريافت فايل pdf ---
راهنماي ارائه پروپوزال --- ---
فرم پروپوزال --- دريافت فايل word
فرم تأييد اصالت پايان نامه دريافت فايل pdf دريافت فايل word
برگه هاي اخذ مجوز دفاع - از طريق سامانه    
نمونه آگهي دفاع --- دريافت فايل word
فرم هاي ارزشيابي پايان نامه- فرم هاي 1 و2 دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم هاي ارزشيابي پايان نامه- فرم 3 دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم صورتجلسه نتيجه دفاع از پايان نامه - از طريق سامانه    
فرم تأييد هيأت داوران - از طريق سامانه    
فرم پرداخت حق‌الزحمه  داوری دفاع از پايان نامۀ کارشناسی ارشد (مخصوص داوران داخلی) دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم پرداخت حق‌الزحمه  داوری دفاع از پايان نامۀ کارشناسی ارشد (مخصوص داوران خارجی) دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم تحويل پايان نامه دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم چكيده --- دريافت فايل word
فرم تمديد سنوات دريافت فايل pdf دريافت فايل word
گزارش مراحل انجام كار پايان نامه دريافت فايل pdf دريافت فايل word
راهنماي تسويه حساب دريافت فايل pdf ---
برگه ارزيابي نماينده تحصيلات تكميلي دريافت فايل pdf دريافت فايل word
شرح وظايف نماينده تحصيلات تكميلي در جلسه دفاع دريافت فايل pdf ---
 
 
اعضا آنلاین : 0
امروز : 290
ديروز : 258
 
  امروز
شنبه
آذر 1397
24
قمری:08 ربيع الثاني 1440

میلادی:15 دسامبر 2018