چهارشنبه 30 مرداد 1398 _ 20 ذو الحجة 1440 _ 21 اوت 2019
فارسی | English
 
 
  اداره تنظيم برنامه هاي درسي و امتحانات
 

اداره تنظيم برنامه هاي درسي و امتحانات:

نام ونام خانوادگي

 

مدرك تحصيلي

سمت

تلفن تماس

مهندس حسن نوذری   فوق ليسانس مسئول كارشناس برنامه ريزي آموزشي 2423
مرضيه فرج نژاد فرهنگ   ليسانس كارشناس برنامه ريزي آموزشي 2426
 
 

 
 برنامه ترم بندي گروه ها
 
دمای فعلی
دما
رطوبت
سرعت باد
دید افقی
حداقل دما
حداکثر دما
وضعیت فردا
حداقل دما حداکثر دما سرعت باد