يکشنبه 13 آذر 1401 _ 10 جمادى الأولى 1444 _ 4 دسامبر 2022
فارسی | English
 
لینکی ثبت نگردیده است.‏
 
 
Print RSS
 
  شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي

 شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي:

الف: تركيب شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي

1 ـ معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي موسسه (رئيس شورا)؛
2 ـ معاون پژوهشي و فناوري موسسه؛
3 ـ مديركل تحصيلات تكميلي موسسه؛
4 ـ مديركل خدمات آموزشي موسسه؛
5 ـ مديران تحصيلات تكميلي دانشكده‌ها؛

ب: وظايف شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي

1 ـ همكاري با معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي موسسه جهت ايجاد زمينه‌هاي اجرايي مصوبات شوراي موسسه، تصميمات هيات رئيسه و آيين‌نامه‌ها و برنامه‌هاي مصوب؛
2 ـ تدوين و پيشنهاد برنامه‌هاي مختلف آموزشي به شوراي موسسه از جمله؛
ـ برنامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري؛
ـ پيشنهاد تغييرات لازم در نحوه اجراي برنامه‌هاي درسي در چارچوب ضوابط مصوب؛
ـ بررسي آيين‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي و اظهارنظر درباره آنها؛
ـ پيشنهاد طرحهاي مناسب آموزشي غيررسمي كوتاه مدت و ميان مدت به شوراي موسسه؛
ـ برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و ارائه آن به شوراي موسسه؛
3 ـ بررسي و اظهارنظر درباره مسائلي كه توسط شوراي موسسه يا معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه به شورا ارجاع مي‌شود؛
4 ـ بررسي كيفيت آموزشي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در موسسه و بررسي كيفيت آموزشي اعضاي هيات علمي فعال در اين دوره‌ها و ارائه گزارش آن به شوراي موسسه؛
5 ـ بررسي پيشنهاد تاسيس رشته‌ها و دوره‌هاي تكميلي جديد موسسه؛
6 ـ بررسي پيشنهادات ارائه شده از شوراي آموزشي ـ پژوهشي دانشكده‌ها درخصوص تعداد پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي جهت ارائه به شوراي موسسه؛
7 ـ تدوين گزارشهاي دوره‌اي و تحليلي از وضعيت رشته‌ها، مقاطع و برنامه‌هاي آموزشي در موضوعات مختلف و پيشنهاد راه‌كارهاي عملي جهت بهبود وضعيت موجود و ارائه به شوراي موسسه.


 
 پيوندهاي داخلي
 
  امروز
يکشنبه
آذر 1401
13
قمری:10 جمادى الأولى 1444

میلادی:4 دسامبر 2022