يکشنبه 13 آذر 1401 _ 10 جمادى الأولى 1444 _ 4 دسامبر 2022
فارسی | English
  فرم‌های دانشجویی مقطع کارشناسی
 
فرم‌های دانشجویی
   
فرم مشخصات دانشجوئي  
فرم تقاضاي انتقال بصورت مهمان
فرم تقاضاي مهمان دائم
فرم انتقال دائم توأم با تغيير رشته  
فرم تقاضاي انتقال دائم دانشجو
فرم تقاضاي ترم تابستان
فرم تائيديه واحدهاي درسي دانشجويان ميهمان
فرم درخواست مرخصي تحصيلي
فرم درخواست حذف ترم
برگه درخواست معافيت تحصيلي  
فرم تقاضاي ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز در مقاطع بالاتر  
فرم معرفي فارغ التحصيلان به مديريت امور آموزشي
فرم تقاضانامه صدور دانشنامه  
صورتجلسه گزارش تخلف در جلسه امتحاني
نامه تعويق تعهدات آموزش رايگان
کاربرگ تخلف آموزشی و پژوهشی  
نامه تعهد و استشهاد محلي