يکشنبه 13 آذر 1401 _ 10 جمادى الأولى 1444 _ 4 دسامبر 2022
فارسی | English
  خدمات اعضای هیات علمی
شيوه‌نامه اجرائي آئين‌نامه جديد ارتقا مرتبه علمي اعضاي هيات علمي    
گزارش‌نامه علمي اعضاي هيات علمي    
كاربرگ شماره 1-2     
كاربرگ شماره 2-2 ويژه تمام اعضاي هيات علمي    
كاربرگ شماره 2-2 ويژه اعضاي هيات علمي گروه معارف    
كاربرگ شماره 2-2 ه    
كاربرگ شماره 2-2 و    
كاربرگ اول بند 1 ماده 4    
كاربرگ دوم بند 1 ماده 4    
دستورالعمل نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشي    
فرم تقاضاي ترفيع پايه    
تمديد پيماني    

برای دریافت فرم هاي تبديل وضعيت به سامانه هيئت اجرائي جذب اساتيد مراجعه فرمایید.