چهارشنبه 7 آبان 1399 _ 11 ربيع الأول 1442 _ 28 اکتبر 2020
فارسی | English
 
Print RSS
 
  فرم ها و آئين نامه هاي مقطع دكتراي تخصصي

دانشجويان گرامي توجه نمايند  حتماً از فونت "B Nazanin" استفاده نمايند.

آئين نامه دكتراي تخصصي مصوب سال 89-براي ورودي هاي 89 و بعد از آن دريافت فايل pdf ---
دستورالعمل آئين نامه دكتراي تخصصي سال 89- براي ورودي هاي 89 و بعد از آن دريافت فايل pdf ---
آئين نامه دكتراي تخصصي مصوب 95- براي ورودي هاي 95 و بعد از آن دريافت فايل pdf ---
آئين نامه دكتراي تخصصي سال 95 و دستورالعمل اجرائي آن- جديد دريافت فايل pdf ---
نمره زبان مورد نياز دوره دكترا --- ---
فرم تائید اصلاحات رساله دکتری   دريافت فايل word
فرم تأیید رساله توسط داور برای اخذ مجوز دفاع دکتری   دريافت فايل word
نتيجه آزمون جامع- از طريق سامانه    
فرم پرداخت حق‌الزحمه داوری آزمون جامع
(مخصوص داور داخلی)
دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم پرداخت حق‌الزحمه  داوری آزمون جامع
(مخصوص داور خارجی)
دريافت فايل pdf دريافت فايل word
شيوه نامه و فرم هاي تقاضاي فرصت مطالعاتي دانشجويان دكترا دريافت فايل zip
فرم نحوه ارزشيابي سوابق دانشجوي متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي دريافت فايل pdf ---
راهنماي نگارش پروپوزال دريافت فايل pdf ---
فرم پروپوزال --- دريافت فايل word
دستورالعمل و راهنمای نگارش پايان‌نامه   دريافت فايل word
فرم اصالت رساله دريافت فايل pdf دريافت فايل word
برگه هاي اخذ مجوز دفاع دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم پرداخت حق‌الزحمۀ داوری دفاع از رسالۀ دکتری
 (مخصوص داوران داخلی)
دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم پرداخت حق‌الزحمه  داوری دفاع از رسالۀ دکتری
 (مخصوص داوران خارجی)
دريافت فايل pdf دريافت فايل word
نمونه آگهي دفاع --- دريافت فايل word
فرم هاي ارزشيابي رساله دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم صورتجلسه نتيجه دفاع از رساله- از طریق گروه اقدام گردد    
فرم پرداخت حق الزحمه داوران دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم تحويل رساله دريافت فايل pdf دريافت فايل word
فرم چكيده --- ---
فرم تمديد سنوات دريافت فايل pdf دريافت فايل word
راهنماي تسويه حساب دريافت فايل pdf ---
گزارش مراحل انجام كار رساله --- دريافت فايل word
فرم گزارش مراحل انجام كار بورسيه ها --- دريافت فايل word
برگه ارزيابي نماينده تحصيلات تكميلي از جلسه دفاعيه دريافت فايل pdf دريافت فايل word
شرح وظايف نماينده تحصيلات تكميلي در جلسه دفاع دريافت فايل pdf ---
 
  امروز
چهارشنبه
آبان 1399
7
قمری:11 ربيع الأول 1442

میلادی:28 اکتبر 2020
 
  عکس روز