سه شنبه 29 خرداد 1397 _ 05 شوال 1439 _ 19 ژوئن 2018
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  آئين نامه هاي هيأت مميزه

شيوه نامه اجرائي آئين نامه قبلي ارتقاء اعضاي هيأت علمي (منسوخ)

شيوه نامه اجرائي آئين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي

آئين نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي

 فرمهاي جديد آئين نامه ارتقاء
- شناسنامه علمي اعضاي هيأت علمي آموزشي(فرم الف و ب)-فايل word
- فرم (ج) خلاصه امتيازات- فايل word

- فرم (د)- فايل word

-فرمهاي شماره (1) الي (4) فعاليتهاي پژوهشي و فرهنگي اساتيد- فايل word

- كاربرگ شماره 2-1(ارزيابي)
- كاربرگ شماره 2-2 الف
- كاربرگ شماره 2-2 ب
- كاربرگ شماره 2-2 ج
- كاربرگ شماره 2-2 د
- كاربرگ شماره 2-2 ه
- كاربرگ شماره 2-2 و
 
 برنامه ترم بندي گروه ها
 
  عکس روز
 
 
اعضا آنلاین : 0
امروز : 322
ديروز : 217
 
  امروز
سه شنبه
خرداد 1397
29
قمری:05 شوال 1439

میلادی:19 ژوئن 2018