پنجشنبه 30 شهريور 1396 _ 01 محرم 1439 _ 21 سپتامبر 2017
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  آئين نامه هاي هيأت مميزه

شيوه نامه اجرائي آئين نامه قبلي ارتقاء اعضاي هيأت علمي (منسوخ)

شيوه نامه اجرائي آئين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي

آئين نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي

 فرمهاي جديد آئين نامه ارتقاء
- شناسنامه علمي اعضاي هيأت علمي آموزشي(فرم الف و ب)-فايل word
- فرم (ج) خلاصه امتيازات- فايل word

- فرم (د)- فايل word

-فرمهاي شماره (1) الي (4) فعاليتهاي پژوهشي و فرهنگي اساتيد- فايل word

- كاربرگ شماره 2-1(ارزيابي)
- كاربرگ شماره 2-2 الف
- كاربرگ شماره 2-2 ب
- كاربرگ شماره 2-2 ج
- كاربرگ شماره 2-2 د
- كاربرگ شماره 2-2 ه
- كاربرگ شماره 2-2 و
 
 برنامه ترم بندي گروه ها
 
  عکس روز
 
 
اعضا آنلاین : 0
امروز : 327
ديروز : 735
 
  امروز
پنجشنبه
شهريور 1396
30
قمری:01 محرم 1439

میلادی:21 سپتامبر 2017