شنبه 6 خرداد 1396 _ 01 رمضان 1438 _ 27 مه 2017
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  آئين نامه هاي هيأت مميزه

شيوه نامه اجرائي آئين نامه قبلي ارتقاء اعضاي هيأت علمي (منسوخ)

شيوه نامه اجرائي آئين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي

آئين نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي

 فرمهاي جديد آئين نامه ارتقاء
- شناسنامه علمي اعضاي هيأت علمي آموزشي(فرم الف و ب)-فايل word
- فرم (ج) خلاصه امتيازات- فايل word

- فرم (د)- فايل word

-فرمهاي شماره (1) الي (4) فعاليتهاي پژوهشي و فرهنگي اساتيد- فايل word

- كاربرگ شماره 2-1(ارزيابي)
- كاربرگ شماره 2-2 الف
- كاربرگ شماره 2-2 ب
- كاربرگ شماره 2-2 ج
- كاربرگ شماره 2-2 د
- كاربرگ شماره 2-2 ه
- كاربرگ شماره 2-2 و

 
 برنامه ترم بندي گروه ها
 
  عکس روز
 
  آمار سايت
اعضا آنلاین : 0
امروز : 75
ديروز : 446
 
  امروز
شنبه
خرداد 1396
6
قمری:01 رمضان 1438

میلادی:27 مه 2017