يکشنبه 1 مرداد 1396 _ 29 شوال 1438 _ 23 ژوئیه 2017
فارسی | English
  راهنماي دانشجو

  
  آئين نامه هاي مربوط به دانشجويان تمام مقاطع تحصيلي

  فرم هاي مورد نياز دانشجويان 

 دستور العمل ها و روش هاي اجرائي (راهنماي گام به گام دانشجويان):

- روش اجرائي ثبت نام دانشجويان
- روش اجرائي برگزاري ترم تحصيلي
- روش اجرائي برگزاري دوره هاي تحصيلات تكميلي

 

 
 
 
 برنامه ترم بندي گروه ها
 
 شناسه مدیران دانشگاه
 
  عكس روز