چهارشنبه 7 آبان 1399 _ 11 ربيع الأول 1442 _ 28 اکتبر 2020
فارسی | English
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
  برنامه 8-7 ترمي گروه هاي آموزشي مختلف

دانشكده ادبيات وعلوم انساني:

- زبان و ادبيات فارسي
- زبان وادبيات انگليسي
- زبان وادبيات عربي


دانشكده علوم پايه:

    - رياضيات وكاربردها
    - فيزيك
    - شيمي محض
    - زيست شناسي گياهي
    - زيست شناسي سلولي-مولكولي

دانشكده كشاورزي:
    
- گياهپزشكي 
    - مهندسي كشاورزي-بيوتكنولوژي

دانشكده فني ومهندسي:

    - مهندسي برق-قدرت
    - مهندسي عمران
    - مهندسي مكانيك

مهندسي فناوري اطلاعات:
    - مهندسي IT

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي:

    - روانشناسي عمومي
    - برنامه ریزی و مدیریت آموزشی
    - كتابداري و اطلاع رساني
    - مطالعات خانواده
    - تربیت بدنی و علوم ورزشی-فيزيولوژي ورزشی
    - تربیت بدنی و علوم ورزشی-مديريت ورزشی

دانشكده الهيات ومعارف اسلامي:
    - اديان وعرفان
    - فلسفه وحكمت اسلامي
    - فقه وحقوق اسلامي
    - علوم قرآن وحديث
    - تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي

 
  عکس روز
 
  امروز
چهارشنبه
آبان 1399
7
قمری:11 ربيع الأول 1442

میلادی:28 اکتبر 2020