جمعه 24 ارديبهشت 1400 _ 02 شوال 1442 _ 14 مه 2021
فارسی | English
  دریافت گواهینامه موقت و دانشنامه

برای مشاهده (و دریافت) ضوابط و شرایط صدور مدارک تحصیلی (گواهینامه موقت) اینجا کلیلک کنید. 
برای مشاهده (و دریافت) شرایط و مدارک لازم برای دریافت دانشنامه و ریزنمرات فارسی رسمی اینجا کلیلک کنید. 

اصلاحیه بند ۳-۲ ماده ۳ و بخش ج-۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان 

دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان 

قابل توجه دانش آموختگان داراي تعهد خدمت