دوشنبه 18 فروردين 1399 _ 13 شعبان 1441 _ 6 آوریل 2020
فارسی | English
  مديريت تحصيلات تكميلي
 

نام و نام خانوادگي مدير: دكتر حسين سلطانيرشته و گرایش تحصیلی:
مهندسی عمران با گرایش ژئوتکنیک (خاک و پی)

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه صنعتي امير كبير تهران-سال 1385

مرتبه علمی: دانشيار

آدرس الكترونيكي:
 
كارشناسان تحصيلات تكميلي
مهندس سعيد جمشيدي صديق                     مهندس ناصر کاظم پور

 
 
  امروز
دوشنبه
فروردين 1399
18
قمری:13 شعبان 1441

میلادی:6 آوریل 2020
 
  عکس روز