پنجشنبه 2 آذر 1396 _ 05 ربيع الأول 1439 _ 23 نوامبر 2017
فارسی | English
 
 
  مديريت امور آموزشي

مدير امور آموزشيدکتر اسماعيل خيرجو

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته وگرایش تحصیلی: روانشناسي سلامت
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: 1391
تاریخ استخدام: 1373
مرتبه علمی: استادیار

آدرس: 35 كيلومتري جاده تبريز-مراغه، دانشگاه شهيدمدني آذربايجان
ساختمان اداري- اداره آموزش كل
تلفن: 04134327536
پست الكترونيكي: kheirjoo@azaruniv.edu

سوابق اجرائي:

نام سمت

از تاریخ

به مدت

مدير كل امور آموزشي دانشگاه

تير 93

ادامه دارد

مديرگروه مطالعات خانواده

بهمن 92

6 ماه

معاون مدير كل امور آموزشي دانشگاه

شهریور 81

11 سال

 

 
 شناسه مدیران دانشگاه
 
  عکس روز
 
  امروز
پنجشنبه
آذر 1396
2
قمری:05 ربيع الأول 1439

میلادی:23 نوامبر 2017