شنبه 24 آذر 1397 _ 08 ربيع الثاني 1440 _ 15 دسامبر 2018
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  فرمها و آئين نامه هاي مربوط به اساتيد

enlightenedقابل توجه اعضاي محترم هيات علمي:   (جديد)

شيوه نامه اجرائي آئين نامه جديد ارتقا مرتبه علمي اعضاي هيات علمي (تاريخ اجرا 95/10/01)

*گزارشنامه علمي اعضاي هيأت علمي فايل word - فايل pdf

*كاربرگ شماره 1-2  فايل word
*كاربرگ شماره 2-2 ويژه تمام اعضاي هيات علمي
*كاربرگ شماره 2-2 ويژه اعضاي هيات علمي گروه معارف
*كاربرگ شماره 2-2 ه
*كاربرگ شماره 2-2 و

*كاربرگ اول بند 1 ماده 4

كاربرگ دوم بند 1 ماده 4 **

شيوه نامه اجرائي آئين نامه قبلي ارتقاء اعضاي هيأت علمي (منسوخ) 
 دريافت آيين نامه ارتقا مصوب 14-10-89   (منسوخ)

                    
 فرمهاي قبلي آئين نامه ارتقاء:   (منسوخ)
- شناسنامه علمي اعضاي هيأت علمي آموزشي(فرم الف)- فايل word  (منسوخ)
- فرمهاي شماره (1) الي (4) فعاليتهاي پژوهشي و فرهنگي اساتيد- فايل word  (منسوخ)
- فرم (ج) خلاصه امتيازات- فايل word  (منسوخ)
- فرم (د)- فايل word  (منسوخ)
- كاربرگ شماره 2-1(ارزيابي)  (منسوخ)
- كاربرگ شماره 2-2 الف (منسوخ)
- كاربرگ شماره 2-2 ب)  (منسوخ)
- كاربرگ شماره 2-2 ج  (منسوخ)
- كاربرگ شماره 2-2 د   (منسوخ)
- كاربرگ شماره 2-2 ه   (منسوخ)
- كاربرگ شماره 2-2 و  (منسوخ)

دستورالعمل نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشي 

1- فرم تقاضاي ترفيع پايه pdf- فايل word فرم ترفيع پايه
2- فرم تمديد قرارداد پيماني pdf- فايل word تمديدپيماني.

3- فرم هاي تبديل وضعيت (پژوهشي)
4- فرم هاي تبديل وضعيت (آموزشي) 

5- فرم قرارداد حق التدريس - pdf
6- جدول آموزانه اعضاي هيأت علمي- pdf

  جهت دريافت فايل روي هر فرم كليك نمائيد.

 
 آمار و نمودارها
 
  عکس روز