شنبه 6 خرداد 1396 _ 01 رمضان 1438 _ 27 مه 2017
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  فرمها و آئين نامه هاي مربوط به اساتيد

دستورالعمل نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشي 
شيوه نامه اجرائي آئين نامه قبلي ارتقاء اعضاي هيأت علمي (منسوخ) 

 دريافت آيين نامه ارتقا مصوب 14-10-89 

1- فرم تقاضاي ترفيع پايه pdf- فايل word فرم ترفيع پايه
2- فرم تمديد قرارداد پيماني pdf- فايل word تمديدپيماني.
                     
3- فرمهاي جديد آئين نامه ارتقاء
- شناسنامه علمي اعضاي هيأت علمي آموزشي(فرم الف)- فايل word
- فرمهاي شماره (1) الي (4) فعاليتهاي پژوهشي و فرهنگي اساتيد- فايل word
- فرم (ج) خلاصه امتيازات- فايل word
- فرم (د)- فايل word
- كاربرگ شماره 2-1(ارزيابي)
- كاربرگ شماره 2-2 الف
- كاربرگ شماره 2-2 ب
- كاربرگ شماره 2-2 ج
- كاربرگ شماره 2-2 د
- كاربرگ شماره 2-2 ه
- كاربرگ شماره 2-2 و

4- فرم هاي تبديل وضعيت (پژوهشي)
5- فرم هاي تبديل وضعيت (آموزشي) 

6- فرم قرارداد حق التدريس - pdf
7- جدول آموزانه اعضاي هيأت علمي- pdf

  جهت دريافت فايل روي هر فرم كليك نمائيد.

 
 آمار و نمودارها
 
 شناسه مدیران دانشگاه
 
  عکس روز